พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2009 เวลา 21:23 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

 

ประกอบด้วย

    ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
    ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก
    การวิเคราะห์ความพร้อมในการดำเนินธุรกิจส่งออก
    การจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, นิติบุคคล)
    การยื่นขอเอกสารประกอบการส่งออก
    ขั้นตอนการส่งออกสินค้า (Flow Chart)
    สรุปขั้นตอนการดำเนินธุรกิจส่งออก
    การคำนวณต้นทุนและการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (รวมถึงการคิดราคา FOB, CIF และ CFR)
    การค้าระหว่างประเทศกับวิธีการชำระเงินและเงื่อนไขการชำระเงิน
    การคืนอากรวัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ
    การชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร (มุมน้ำเงิน)
    การขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม
    การลดอัตราอากรตาม ศก. 7/2538
    การทำบัตรผ่านพิธีการศุลกากร
    การผ่านพิธีการทางศุลกากร
    ขั้นตอนการผ่านพิธีการใบขนสินค้าขาออก
    ขั้นตอนการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนซึ่งจัดตั้งตามมาตรา 8 มาตรา 8 ทวิ (2)
    ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน
    ภาษีการส่งออก
    กฎเกณฑ์การนำเข้า และภาษีนำเข้าของประเทศคู่ค้าหลัก
    อัตราภาษีนำเข้าที่จีนเรียกเก็บจากสินค้าส่งออกของไทย
    ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM 1990 & 2000)
    เขตส่งเสริมการลงทุน (EPZ)
    สินเชื่อเพื่อการส่งออก
    นโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI)
    เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบ
    สินค้าที่มีมาตรการการส่งออก
    การขนส่งทางทะเล


ดูรายละเอียด


ที่มา กรมส่งเสริมการส่งออก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552


จำนวนผู้ชม 11827 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ