พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การสร้างสถานการณ์จำลองในการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์(2548)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2005 เวลา 07:39 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

หัวข้องานวิจัย:   การสร้างสถานการณ์จำลองในการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์


ผู้วิจัย: นางสาวเวียงใส อุทะยาภา(2548) ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

 

บทคัดย่อ:
         การค้นคว้าอิสระนี้เป็นการศึกษาการจัดการสินค้าคงคลังของกรณีศึกษาที่เป็นธุรกิจค้าปลีกเคมีภัณฑ์ โดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มของสินค้าตามวิธี ABC Classification ได้สินค้ากลุ่ม A จำนวน 72 รายการ สินค้ากลุ่ม B จำนวน 146 รายการ และสินค้ากลุ่ม C จำนวน 403 รายการ เลือกสินค้าในกลุ่ม A จำนวน 20 รายการที่มีมูลค่าสูงสุด 20 อันดับแรก นำมาเป็นตัวอย่างในการจำลองสถานการณ์ จากนั้น ออกแบบการจำลองสถานการณ์ (Simulation Model) ในการจัดการสินค้าคงคลังโดยเริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า จนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง โดยการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ จากนั้นหาแนวทางในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง โดยการหาระดับสินค้าคงคลังสูงสุดและต่ำสุดที่เหมาะสมที่สุด โดยการทำ Optimization ด้วยโมดูล OptQuest for Arena ผลจากการหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมที่สุด ทำให้สามารถลดต้นทุนสินค้าคงคลังโดยเฉลี่ยของสินค้าทั้ง 20 รายการ จากเดิม9,745,465.98 บาท ลดลงเป็น 5,315,336.72 บาท โดยสามารถลดต้นทุนลงได้คิดเป็น 21 เปอร์เซนต์

Abstract:
        This independent study is to study inventory management system of a retail business that sale chemical products. Starting with classifying inventory into ABC class and there are 72, 146 and 403 items classified as A,B and C class respectively. Then, the first twenty items have brought to set up a simulation model. The model starts from order receiving process to inventory control process. Maximum and minimum levels of the twenty items were calculated using optimization technique provided by OptQuest module in Arena. From the maximum and minimum levels, total inventory cost could reduce from 9,745,465.98 Baht to 5,315,336.72 Baht. In other words, total inventory cost could decrease by 21 percent.


คำสำคัญ:  การจัดการสินค้าคงคลัง /ABC Classification / การจำลองสถานการณ์ (Simulation) / การทำ Optimization


Keywords:  -


จำนวนผู้ชม 6861 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ