พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login Form



Who's Online

เรามี 148 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การจัดจ้างด้านโลจิสติกส์ (Logistics Outsourcing)
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 11 กรกฏาคม 2009 เวลา 13:39 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

 

             ในโลกของการแข่งขันปัจจุบันนั้น ทุกบริษัทก็ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือวิสาหกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อม ที่เรามักจะเรียกกันว่า SME และกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่บริษัทต่างๆ มักจะนึกถึงในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดต้นทุนของบริษัทก็คือ การจัดจ้าง (Outsource)
              การจัดจ้างนั้นมีทั้งผลประโยชน์และความเสี่ยงที่เราจะต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีก่อนที่จะมีการตัดสินใจที่จะมีการจัดจ้างกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในองค์กรนั้นออกไป ซึ่งผลประโยชน์ที่มักจะมีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากก็อย่างเช่น การลดต้นทุน การลดเงินทุนที่ต้องใช้ และการที่องค์กรสามารถที่จะมุ่งเน้นในธุรกิจหลัก ซึ่งจากผลประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้เองที่เป็นเหตุจูงใจให้หลายๆ บริษัทนั้นมีการริเริ่มการจัดจ้างด้านโลจิสติกส์กันมากขึ้นโดยก็มีตัวอย่างให้เห็นกันพอสมควร เช่น การที่บริษัทน้ำมันจัดจ้างการขนส่งให้กับบริษัทผู้ขนส่ง การที่บริษัทค้าปลีกจัดจ้างการบริหารการกระจายสินค้าให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และการที่บริษัทประกอบรถยนต์จัดจ้างการนำชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เข้าโรงงานให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์
              แล้วการจัดจ้างด้านโลจิสติกส์นั้นจะมีประโยชน์อย่างไรต่อ SME ประโยชน์นั้นมีหลายประการ อาทิเช่นSME ที่ไม่มีเงิมทุนมากนักก็อาจจะต้องการจัดจ้างการขนส่งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องลงทุนในการซื้อพาหนะ และ SME ที่เพิ่งก่อตั้งอาจจะไม่มีความสามารถพอในการที่จะกระจายสินค้าไปทั่วประเทศหรือไปยังต่างประเทศ ก็ต้องอาศัยความสามารถเหล่านี้จากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ จากที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าการจัดจ้างนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่ในตัว ดังนั้นหาก SME มีความคิดริเริ่มที่จะจัดจ้างด้านโลจิสติกส์นั้นก็ต้องเข้าใจทั้งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถที่จะใช้การจัดจ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก็จะต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงที่ต่างๆ ด้วยเช่นกัน
              เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะให้แนวทางเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการจัดจ้างด้านโลจิสติกส์เพื่อให้ SME สามารถที่จะตัดสินใจในการจัดจ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในขณะเดียวกันก็เข้าใจถึงความเสี่ยงเพื่อที่จะสามารถวางแผนรองรับความเสี่ยงนั้นให้มีผลกระทบต่ำที่สุด และหากการจัดจ้างด้านโลจิสติกส์นั้นคือคำตอบหนังสือเล่มนี้ก็จะให้แนวทางในการดำเนินการและบริหารการจัดจ้าง เพื่อให้ SME สามารถนำไปใช้ได้หากตัดสินใจแล้วว่าจะจัดจ้างด้านโลจิสติกส์

รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย
        1. การจัดจ้าง
               1.1. ความหมายของการจัดจ้าง
               1.2. แรงผลักดันที่ทำให้เกิดการริเริ่มการจัดจ้าง
               1.3. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดจ้าง
               1.4. ความเสี่ยงจากการจัดจ้าง
        2. การเลือกกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่จะจัดจ้าง
                2.1. การสร้างกลยุทธ์ในการจัดจ้างโลจิสติกส์
                2.2. แนวทางในการคัดเลือกกิจกรรมโลจิสติกส์ที่จะจัดจ้าง
                2.3. ต้นทุนโลจิสติกส์
                        2.3.1. ต้นทุนการปฏิบัติการโลจิสติกส์ภายในองค์กร
                        2.3.2. ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดจ้างโลจิสติกส์
        3. ผลประโยชน์และความเสี่ยงจากการจัดจ้างงานด้านโลจิสติกส์
        4. การดำเนินการจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์
                4.1. การสรุปขอบเขตของการจัดจ้าง
                4.2. ระบุประเภทของบริการที่จำเป็น
                4.3. การระบุผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เป็นไปได้
                4.4. กระบวนการร้องขอข้อมูลและการกรองรายชื่อ
                4.5. การเตรียมการเชิญให้ยื่นประมูล การร้องขอข้อเสนอหรือการร้องขอให้เสนอราคา
                4.6. การประเมินและการเปรียบเทียบข้อเสนอ
                4.7. การเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์
                4.8. สัญญา
                4.9. แผนการดำเนินการ
         5. การบริหารจัดการการจัดจ้างโลจิสติกส์
                 5.1. ปัจจัยต่อความสำเร็จต่อการบริหารจัดการการจัดจ้างโลจิสติกส์
                 5.2. การติดตาม ควบคุม และวัดผลผู้ให้บริการโลจิสติกส์
         6. ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
                 6.1. พัฒนาการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
                 6.2. การพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์
         7. บทสรุป


ดาวน์โหลดเอกสาร


จัดทำโดย ดร.วัชรพล สุขโหตุ


ที่มา โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs Projects
       สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


จำนวนผู้ชม 19427 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ