เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2015 เวลา 21:54 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)
      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) ขึ้นภายใต้แนวคิด “Green Logistics: Path to Sustainable Business Opportunity” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจถึงความได้เปรียบและแนวทางในการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงประโยชน์ของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistic) ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ พร้อมทั้งนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเอง รวมไปถึงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในองค์กรของตน และเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสากล
      หัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้ ช่วงเช้าจะประกอบไปด้วยหัวข้อ “360 องศา กับ Reverse Logistics” ที่จะเป็นการนำเสนอถึงหลักการเบื้องต้นและกระบวนการของการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ โดย ดร.ปิยะวัฒน์ ชนิทร์ตระกูล อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ และ หัวข้อ “กลยุทธ์ธุรกิจ Reverse Logistics” ที่จะอธิบายในเชิงกลยุทธ์การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับในธุรกิจ โดย ผศ.ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
      ในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาโดยตัวแทนจากองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ ได้แก่ คุณสุวัฒน์ นวลขาว นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, คุณวิศิษฐ์ มานะวิริยะภาพ Assistant Director, บริษัท Asia Book จำกัด และคุณรัตนพล ทองเจริญ ผู้จัดการด้านการขนส่ง บริษัท K-Line Logistics ประเทศไทย จำกัด โดยจะเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
      ส่วนในวันที่สองของโครง นั้น จะเป็นการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการจริง โดยจะแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่
         - กลุ่มบริษัทที่มีการนำกระบวนการ Reuse มาใช้ในองค์กรของตนเอง
         - กลุ่มบริษัทที่มีกระบวนการ Recycleมาใช้ในองค์กรของตนเอง
         - กลุ่มสินค้าที่มีอายุในการบริโภคสั้น (FMCG Products)
      โครงการนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท เวลา 8.30 น. – 16.30 น. และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดยไม่มีค่าใช่จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ เบอร์โทรศัพท์ 0909-714-035 (พุทธิวัฒน์) หรือ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และที่ http://www.tradelogistics.go.th/

 

รายละเอียดกำหนดการ

 

จำนวนผู้ชม 3823 ครั้ง 

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ
Please register or login to add your comments to this article.