เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม:การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีระสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2015 เวลา 21:42 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
      สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีระสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขึ้น ในแนวคิด “Green Logistics: Path to Sustainable Business Opportunity” โดยมีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในองค์กรของตน และเพิ่มสมรรถนะให้กับผู้ประกอบการสินค้าและธุรกิจบริการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดสากล
      หัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้ ช่วงเช้าจะประกอบไปด้วยหัวข้อ “Green Warehouse: Simple but not simply” ที่จะการนำเสนอถึงหลักการเบื้องต้นและกระบวนการของการจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร MBA Regular (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ) และ MBA English Program (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โปรแกรมภาษาอังกฤษ) และกรรมการหลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเรื่อง “Green Warehouse: Paradigm shift to serve customer’s need” ที่จะอธิบายในเชิงกลยุทธ์การประยุกต์ใช้การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
      ช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาโดยตัวแทนจากองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านคลังสินค้าและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณคุณสุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล Managing Director บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร, คุณคฑา วิณิน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และดร.กันติชา บุญพิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านคลังสินค้า โดยจะเป็นการถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงพร้อมทั้งเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
      ในวันที่ 22 กันยายน 2558 นั้น จะเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่
         - กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
         - กลุ่มคลังเอกชนให้เช่าและคลังส่วนตัว
         - กลุ่มสินค้าแช่เย็น/แช่แข็ง
      งานในวันที่ 21 กันยายน 2558 นั้นจะจัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 และวันที่ 22 จะเดินทางโดยรถบัส โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขึ้นรถได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รัชดา โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ เบอร์โทรศัพท์ 0909-714-035 (พุทธิวัฒน์) หรือ e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน และที่ http://www.tradelogistics.go.th/

 

ดูรายละเอียดกำหนดการ

 

จำนวนผู้ชม 3166 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ
Please register or login to add your comments to this article.