เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
GMI เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2557(วันนี้ถึง 30 พ.ค. 57)
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ 15 เมษายน 2014 เวลา 15:09 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

      บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการ M.B.A. และ M.Sc. เฉพาะทาง 8 สาขา มีทุนสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำวิจัย (Full Time) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 พฤษภาคม 2557

 

รายละเอียดการรับนักศึกษาประจำภาคการศึกษา 1/2557

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A.
    สาขาวิชาการจัดการ
       วิชาเอก
         - การบริหารโครงการ (Project Management) จำนวนรับ 20 คน
         - การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) จำนวนรับ 20 คน
         - การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication and Broadcasting Management) จำนวนรับ 20 คน
         - การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management) จำนวนรับ 20 คน
         - การบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) จำนวนรับ 25 คน
Download ข้อมูลหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Click

    สาขาวิชาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (เรียนบางมด)
Download ข้อมูลสาขาการจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Click

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต M.Sc.
    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
Download ข้อมูลสาขาการจัดการโลจิสติกส์ Click

    สาขาวิชาการจัดการ
       วิชาเอก
         - การบริหารโครงการ (Project Management) จำนวนรับ 5 คน
         - การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Management) จำนวนรับ 5 คน
         - การจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง (Telecommunication and Broadcasting Management) จำนวนรับ 5 คน
         - การจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Management) จำนวนรับ 5 คน
         - การจัดการวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering Management) จำนวนรับ 20 คน
Download ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการ Click


หลักฐานการรับสมัคร
     - ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
     - ใบรับรองจากนายจ้างหรืออาจารย์ที่เคยสอน จำนวน 2 ฉบับ (บศ.2)  Click
     - รูปถ่าย 1 นิ้ว
     - ใบสมัคร (พริ้นต์หลังจากทำการสมัครในระบบแล้ว)
     - ผลทดสอบภาษาอังกฤษถ้ามี (TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper-based) หรือ 173 (Computer Based) หรือ 61 (Internet-based), IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5, TETET ผลทดสอบของ มจธ.)

     - ใบสมัคร  Click
     - ตรวจสอบสถานะการสมัครและพริ้นต์ใบสมัครใหม่สำหรับผู้ที่กรอกข้อมูลไว้แล้ว (มีรหัสสมัครแล้ว)
พิมพ์ใบสมัคร

กำหนดการรับสมัคร Click

ระเบียบค่าสมัคร Click

ระเบียบค่ายืนยันสิทธิ์  Click

ติต่อสอบถามที่ บัฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร 02-470-9799, 02-470-9773


ที่มา GMI, 15 เม.ย. 57

 

จำนวนผู้ชม 13864 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ