อังคาร, 23 พ.ค. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 116 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
‘อาเซียน’ นัดประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หารือแนวทางขับเคลื่อน AEC
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 22:20 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

     นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2556 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อพิจารณาแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้ทันตามกำหนดเวลา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน

     ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะหารือกันในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ การจัดลำดับมาตรการสำคัญเพื่อไปสู่ AEC ที่ต้องเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จในปี 2558 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 10 พิจารณาในเดือนเมษายน แผนงานและกลไกการดำเนินการเรื่องมาตรการที่มิใช่ภาษี การเริ่มพิจารณาแนวทางการดำเนินการในด้านเศรษฐกิจของอาเซียนหลังปี 2558 และการรับรองตารางข้อผูกพันแนบท้ายความตกลงการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (MNP Agreement)

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดที่จะลงนามความตกลงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ พิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงด้านเศรษฐกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน ในช่วงระหว่างการประชุมในครั้งนี้ด้วย

     นายบุญทรง กล่าวว่า ส่วนของการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะหารือประเด็นข้อเสนอของฮ่องกง เรื่องการเข้าเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน โดยจะนำผลการศึกษาและการหารือภายในของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน มาประกอบการพิจารณาด้วย และจะหารือเกี่ยวกับแนวทางการเจรจาจัดทำความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership หรือเรียกว่า “RCEP” หรือ ASEAN+6 FTA ระหว่างอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย) โดยขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการหาข้อสรุปแผนงาน กลไกบริหารการเจรจา ขอบเขตการดำเนินงาน และการจัดทำแนวทางการเจรจา (scoping papers) ใน 3 ด้าน คือ การค้าสินค้า บริการ และการลงทุนให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถเริ่มการเจรจาโดยเร็วต่อไป

     ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะมีการหารือกับนายคาเรล เดอ กุชต์ (Karel De Gucht) กรรมาธิการการค้าสหภาพยุโรป ในฐานะประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าผ่านความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างอาเซียน-สหภาพยุโรป ในขณะเดียวกันจะมีการจัดการประชุม ASEAN-EU Business Summit ครั้งที่ 3 คู่ขนานไปพร้อมกันด้วย ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาครัฐและภาคธุรกิจของอาเซียนและสหภาพยุโรป จะได้พบหารือกันเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคทางการค้าต่างๆ และขยายโอกาสทางการค้า ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมทั้ง ไทยและสหภาพยุโรปอยู่ระหว่างการพิจารณานัดหมายการหารือสองฝ่าย เกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป ด้วย

     ปัจจุบัน อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 20 ของการค้าไทยกับทั่วโลก ทั้งนี้ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียงนี้ คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ( รฟม.) มีมติ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ให้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบงานระบบรางเส้นทางรถไฟสายสีม่วง (บางใหญ่-บางซื่อ) และ รฟม. ได้รายงานผลการประกวดราคาให้องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JICA ได้ทราบแล้ว ซึ่งทาง JICA ไม่ขัดข้อง ซึ่งเอกสารงานโยธาดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

สื่อข่าว : วันวิศาข์ ภาคสุวรรณ์

Rewriter : วันวิศาข์ ภาคสุวรรณ์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

5 มี.ค. 2556

จำนวนผู้ชม 2669 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ