เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 138 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
กรมเจรจาฯ จับมือ ERIA, TDRI ถกความคืบหน้าสู่ AEC ปี 2015
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2012 เวลา 23:01 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับสถาบันวิจัยเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก (ERIA) และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดการประชุมหารือระดับสูงกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องของไทย ภายใต้หัวข้อ “High-level Dialogue on AEC Blueprint Mid-Term Review” เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์บอลรูม โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร กรุงเทพฯ
      นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมหารือดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ERIA ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินการระยะครึ่งทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint Mid-Term Review) ซึ่งรายงานฉบับนี้ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ และมีรายงานผลการศึกษาและสำรวจความเห็นของภาคเอกชนต่อมาตรการต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางสำหรับการปรับปรุง การดำเนินการไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในช่วงเวลาที่เหลืออีกราว 3 ปี ก่อนที่ AEC จะบรรลุผลเป็นรูปธรรม โดยการประชุมหารือครั้งนี้ได้รับความสนใจจากภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน อาทิ ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล และนายบัณฑูร วงศ์สีลโชติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      นางศรีรัตน์ กล่าวว่า แม้ผลการศึกษาจะแสดงถึง “ความสำเร็จ” ของอาเซียนในการลดระดับภาษีนำเข้า ซึ่งสำหรับประเทศอาเซียนเดิมระดับภาษีโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 แต่ความท้าทายที่แท้จริงอยู่ที่มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี หรือ Non-tariff measures (NTM) ซึ่งปัจจุบันถูกประเทศอาเซียนนำมาใช้ในการปกป้องอุตสาหกรรมของตนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมบางประเภท อาทิ ด้านบริการ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีความอ่อนไหวอย่างมากในอาเซียนและประเทศไทย ทำให้อาเซียนอาจไม่สามารถดำเนินตามข้อผูกพันภายใต้ AEC Blueprint ได้ทันปี 2558 ทั้งนี้ อาเซียนควรต้องให้ความสำคัญในเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการปฏิรูปกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่ตกลงไว้ เพื่อให้ทุกประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
      “ในการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรีใดๆ จะให้ประสบความสำเร็จนั้น จะต้องประกอบด้วยสามส่วนที่สำคัญ ได้แก่ (1) การจัดทำข้อผูกพันการเปิดเสรีโดยภาครัฐ (2) การดำเนินตามข้อผูกพันดังกล่าว และ (3) การใช้สิทธิประโยชน์ของความตกลงนั้นๆ โดยภาคเอกชน ซึ่งในข้อสุดท้ายเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งไม่เช่นนั้นความตกลงที่ได้จัดทำมาอาจไม่เกิดผล นอกจากนี้ ในฐานะที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Coordinating Agency) ของไทย ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการเจรจาการค้านั้น กรมฯ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจการค้าของประเทศ (Grand Strategy) โดยมี AEC เป็นแรงขับเคลื่อน นอกจากนี้ สิ่งที่ไทยควรเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินงานด้าน AEC ได้แก่ เพิ่มจำนวนบุคลากรที่ทำงานในเรื่อง AEC การปฏิรูปด้านกฎหมาย และทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างภาษีของไทย” นางศรีรัตน์ กล่าว
 

ที่มา สยามธุรกิจ  ฉบับที่ 1319 ประจำวันที่ 21-7-2012  ถึง 24-7-2012


จำนวนผู้ชม 6863 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ