เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 142 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยประหยัดเวลา-ลดค่าใช้จ่าย
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:48 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

    “ภาษีอากรแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์” เป็นการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากรของกรมศุลากร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการค้าที่นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการบริโภคภายในประเทศ หรือนำเข้ามาเพื่อประกอบธุรกรรม เช่น การผลิต ผสม ประกอบ ฯลฯ แล้วส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นอากรขณะนำเข้า ตามสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของผู้ประกอบการประเภทต่างๆ ได้แก่ คลังสินค้าทัณฑ์บนฯ เขตปลอดอากร การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากรแก่ผู้ส่งออก เขตประกอบการเสรี และการส่งเสริมการลงทุน
    ขณะที่ปัจจุบันการตรวจสอบและควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เป็นคนละระบบกัน และยังใช้ระบบ Manual โดยใช้การควบคุมทางกายภาพ ซึ่งต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบัญชีผู้ประกอบการฯ ทำให้กระบวนการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ไม่ได้รับความสะดวก
    ดังนั้น กรมศุลกากร จึงได้พัฒนาระบบพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร เพื่อให้บริการผู้ประกอบการฯ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกรมศุลกากรโดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการระบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ทุกประเภทได้ครบวงจร ลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และลดงานที่ซ้ำซ้อน
    “โดยจะเริ่มใช้งานระบบได้ตั้งแต่เดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป” ทั้งนี้ ระบบพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ประกอบด้วย
       1.ระบบฐานทะเบียนผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับใช้ในการตรวจสอบการผ่านพิธีการ นำเข้า/ส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การผ่านพิธีการโอนย้ายภายในประเทศ
       2.ระบบควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สำหรับใช้ในการตรวจสอบและติดตามผู้ประกอบการที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรประเภทต่างๆ
       3.ระบบการประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Guarantee) สำหรับใบขนสินค้า หรือคำร้องทุกประเภทที่เกิดจากการผ่านพิธีการ เพื่อการนำเข้า/ส่งออก การ โอนย้ายของภายในประเทศและอื่นๆ
       4.ระบบการคืนประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Refund) สำหรับใบขนสินค้าหรือคำร้องทุกประเภทที่เกิดจากการผ่านพิธีการ เพื่อการนำเข้า/ส่งออก การโอนย้ายของภายในประเทศและอื่นๆ
       5.ระบบควบคุมของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรทุกประเภท ด้วย วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตรวจสอบ ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานสากล
    อนึ่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศุลกากรด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (e-Tax Incentives) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2555 นี้


ที่มาสยามธุรกิจ ฉบับที่ 1274 ประจำวันที่ 11-2-2012  ถึง 14-2-2012


จำนวนผู้ชม 2096 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ