พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การปรับตัวและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 16:14 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: การปรับตัวและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย  

โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

    ขณะที่เขียนบทความฉบับนี้ ผมกำลังอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย กำลังนั่งนึกอยู่ครับว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรดี เพราะทางกองบรรณาธิการบอกผมว่าปีนี้เป็นปีแห่งโลจิสติกส์ ดังนั้นอยากให้ผมเขียนเกี่ยวกับโลจิสติกส์ ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่กองบรรณาธิการบอก ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเขียนเกี่ยวกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSP) ในสาขาผู้ประกอบการขนส่งทางบกบ้าง เพราะส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้เขียนถึงซักเท่าใดนัก เพราะคิดว่าจะแบ่งๆ ให้อาจารย์ท่านอื่นท่านได้เล่าแบ่งปันประสบการณ์บาง ขณะที่ลูกศิษย์ของผมหลายคนก็กระทุ้งว่าอยากให้ผมเขียนให้อ่านหน่อย วันนี้ก็เลยขอเขียนสักเล็กน้อยพอเรียกน้ำย่อยนะครับ ส่วนรายละเอียดก็ปล่อยให้กูรูผู้รู้ด้านนี้ ท่านนำเสนอในตอนต่อไปน่ะครับ
    บทความนี้จะพูดครอบคลุมหลายๆ ประเด็นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทย โดยจะกล่าวถึงภาพรวมของการขนส่งทางบก เช่นรถบรรทุกและรถไฟ เป็นต้นสักเล็กน้อยนะครับ ซึ่งผมจะไม่ค่อยลงรายละเอียดมาก แต่จะวิเคราะห์ขอบเขตและโครงสร้างธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งขนาดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย โดยส่วนใหญ่พบว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทยจะมีขนาดกลางและขนาดย่อมโดยครอบคลุมกิจกรรมโลจิสติกส์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้จะทำการทบทวนและประเมินนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของหน่วยงานของภาครัฐรวมทั้งประเด็นในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศ
    ทั้งนี้ ผมจะได้ประเมินสถานะทางการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย เมื่อเทียบกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสมาชิกในอาเซียน เพราะหลังจากนี้อีก 4 ปีข้างหน้าเราจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เต็มรูปแบบหรือมีการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ อีกทั้งมีการหลอมละลายทางด้านเศรษฐกิจในอีกระดับหนึ่ง นอกจากนี้ผมจะวิเคราะห์โอกาสและปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าบริการสาขาโลจิสติกส์ทางบกของไทย เพื่อให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบการโลจิสติกส์สาขาอื่นๆในอันที่จะลดผลกระทบในเชิงลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย รวมทั้งผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของไทย ก่อนที่จบบทความนี้ ผมจะได้นำเสนอเพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเปิดเสรีบริการโลจิสติกส์ของหลายๆประเทศที่เคยทำข้อผูกพันการเปิดตลาดบริการโลจิสติกส์ของประเทศที่เป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกจำนวน 150 ประเทศ[1] จากการสามารถจำแนกมาตรการที่เป็นข้อจำกัดที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรที่มีอำนาจกำกับควบคุมบริการโลจิสติกส์นำมาใช้เป็นอุปสรรคที่การเข้าสู่ตลาดของคนต่างชาติ
    ประเด็นสุดท้ายผมขอนำเสนอกฎระเบียบของไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรีการค้าบริการโลจิสติกส์ข้างต้นอยู่จำนวนมาก นอกจากนี้ บริการโลจิสติกส์บางประเภทยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับการให้บริการซึ่งส่วนมากเป็นบริการมิใช่กิจการที่ต้องครอบครองยานพาหนะเพื่อการขนส่ง อาทิ ผู้รับจัดการขนส่ง ตัวแทนเรือ มารีน่า บรรจุภัณฑ์ และ Third Party Logistics  เป็นต้น ทั้งนี้จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า กฎระเบียบฯ กระจายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานซึ่งจะได้กล่าวในลำดับต่อไป

อ่านต่อ

ที่้มา http://www.freightmaxad.com , 3 พ.ย. 54


จำนวนผู้ชม 7276 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ