พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 73 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การขนส่งกล้วยไม้ไทยไปยังต่างประเทศ
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2011 เวลา 19:11 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย อุกฤษ อาชวกุลพงศ์
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์

    ในปัจจุปันเป็นยุคของการค้าเสรี ซึ่งเป็นการกำหนดให้ประเทศคู่ค้าต้องลดการกีดกันทางการค้าโดยวิธีการกำหนดกำแพงภาษีและโควต้าการนำเข้า ซึ่งทำให้ทุกประเทศต้องพัฒนาความสามารถของตัวเอง และเน้นเรื่องมาตราฐานและคุณภาพของสินค้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกจะต้องผลิตสินค้าให้คุณภาพดีภายในต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกสินค้าประเภทเดียวกันได้
    ถ้าพูดถึงธุรกิจกล้วยไม้ในไทย  ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เมืองร้อนรายใหญ่ที่สุดของโลก มีมูลค่าส่งออกปีละประมาณ 3,000 ล้านบาทโดยส่งออกดอกกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 รองจาก เนเธอร์แลนด์ และส่งออกต้นกล้วยไม้มากเป็นอันดับที่ 2 รองจากไต้หวัน เนื่องจากประเทศไทยมีความเหมาะสมทางด้านสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศรวม โดยพื้นที่เหมาะสมในการปลูกกล้วยไม้เชิงธุรกิจได้แก่ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และชลบุรี
    จากการที่กล้วยไม้มีจุดเด่นในเรื่องความสวยงาม แต่ดอกกล้วยไม้นั้นมีอายุสั้น และ มีรอยช้ำได้ง่าย ดังนั้นกระบวนการในการรักษา และ ขนส่งจึงเป็นสิ่งสำคัญ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อต้องสามารถป้องกันกระแทก และต้องรักษาความชื้นของกล้วยไม้ได้อย่างดี และรถที่ใช้ในการขนส่งต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาดอกกล้วยไม้ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์ โดยทั่วไปดอกกล้วยไม้หลายชนิดควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส ดังนั้นรถที่ใช้ในการขนส่งจากสวนไปบริษัทที่ส่งออก และจากบริษัทที่ส่งออกไปยังสนามบินนั้นต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ และยังต้องคำนึงถึงกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำด้วยเพราะทุกกระบวนการจะส่งผลถึงคุณภาพของกล้วยไม้
    โดยกระบวนการก่อนขนส่งกล้วยไม้ไปยังสนามบินจะเริ่มจากการคัดแยกขนาด และคุณภาพ จากที่สวนโดยจะแบ่งได้ออกเป็น2ชนิดคือ ชนิดที่สามารถขายส่งออกนอกประเทศ กับ ขายในประเทศ จากนั้นจะนำส่วนที่ส่งออกนอกประเทศใส่ในสำลีที่หุ้มด้วย ถุงพลาสติกขนาดเล็กโดยมีน้ำยาแช่อยู่ จากนั้นจึงมัดรวมเป็นช่อแล้วห่อด้วยกระดาษฟาง กระดาษไขหรือแผ่นพลาสติก เพื่อป้องกันการกระแทกแล้วใส่รวมในกล่องย่อยเพื่อบรรจุรวมในกล่องใหญ่แล้วส่งไปยังบริษัทที่จะส่งออก โดยรถที่ใช้ในการขนส่งนั้นจะมีควบคุมอุณหภูมิ โดยขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ส่ง เมื่อบริษัทรับกล้วยไม้มาจากสวนก็จะนำกล้วยไม้มาแช่น้ำยาเพื่อนำเป็นอาหารให้แก่กล้วยไม้ โดยห้องที่แช่น้ำยาจะมีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียส เป็นเวลา5ชั่วโมง หลังจากนั้นจะนำมาคัดเกรดดอกกล้วยไม้ แยกกล้วยที่ไม่ผ่านมาตราฐานออก กล้วยไม้ที่ผ่านการคัดเกรดก็จะถูกนำมาใส่ในหลอดอาหารเพื่อยืดอายุของกล้วยไม้ แล้วจะถูกนำไปผึ่งให้แห้งเพื่อป้องกันการเน่าเสียหาย เป็นเวลา1ชั่วโมง ในระหว่างนี้จะมีการสุ่มตรวจอีกครั้งโดยใช้กล้องขยายดูพวกหอย หนอน แมลง ถ้าตรวจเจอก็จะมีการเอาสิ่งแปลกปลอมออก หลังจากนั้นก็จะมีการบรรจุหีบห่อแล้วนำไปรมยาเพื่อกำจัดศัตรูพืช และจะถูกนำไปขึ้นรถที่ควบคุมเพื่อนำไปส่งที่สนามบิน เมื่อถึงสนามบินก็จะมีการเอ็กซ์เรย์เพื่อตรวจสอบดูว่ามีวัตถุต้องห้ามหรือไม่ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเอกสารว่ากล้วยไม้ผ่านการรมยามาแล้วหรือยัง และเจ้าหน้าที่ก็จะมีสุ่มตรวจกล้วยไม้อีกครั้ง ถ้ามีการเจอศัตรูพืชหรือสิ่งแปลกปลอมก็จะไม่ให้ส่งออกรอบนั้นทั้งหมด ถ้าไม่พบก็จะนำไปห่อแล้วถูกลำเลียงไปยังเครื่องบินเพื่อส่งไปยังปลายทาง
    ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียคุณภาพ
        1. การหายใจ แป้งและน้ำตาลที่สะสมอยู่ในลำต้น ใบและกลีบดอกจะให้อาหารแก่ดอกกล้วยไม้ที่ตัดมา โดยอาหารเหล่านี้จะถูกำใช้ในขบวนการหายใจ ดอกไม้จะหมดอายุหรือตายเมื่ออาหารที่สะสมถูกใช้หมดไป ดังนั้นการที่จะรักษาคุณภาพและอายุการใช้งานของดอกไม้จึงจำเป็นต้องให้ อาหารเพิ่มเติมแก่กล้วยไม้ด้วย
        2. โรคดอกกล้วยไม้ที่มีเชื้อโรคตัดมา อาจจะตั้งแต่อยู่ในแปลงหรือตัดมาหลังการตัดดอกกล้วยไม้จากแปลงปลูก รวมถึงระหว่างการขนส่ง จะทำให้ดอกกล้วยไม้มีอายุการใช้งานสั้นลง ดังนั้น การลดอุณหภูมิของกล้วยไม้ให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว หลังการตัดดอกจะช่วยยับยั้งการเข้าทำลายของเชื้อโรคหลายชนิด
        3. การเหี่ยว เกิดจากการสูญเสียน้ำมากเกินไป ดอกกล้วยไม้ที่สูญเสียน้ำมากเกินไปจะทำให้กลีบดอกไม่สด การเก็บรักษาดอกกล้วยไม้ในที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำหรือการคายน้ำได้
        4. การเกิดบาดแผล อาจเกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ การขนส่ง ฯลฯ โดยจะมีผลต่ออายุการเก็บรักษาของดอก โดยรอยแผลเหล่านี้ ทำให้เชื้อโรคเข้าทำลายได้ง่ายขึ้น และดอกกล้วยไม้ที่เกิดบาดแผลและรอยช้ำจะมีการหายใจและการสร้างเอทธีลีนเพิ่ม ขึ้น ทำให้อายุการใช้งานลดลง
        5. การเปลี่ยนสี สีดอกจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอายุที่เหมาะสมในการตัดดอก ตลอดจนถึงการสิ้นสุดอายุการใช้งาน อุณหภูมิต่ำและสารเคมีบางอย่างสามารถช่วยป้องกันการเปลี่ยนสีของกลีบดอกได้
        6. อุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูง อัตราการหายใจของดอกไม้ท่ตัดมาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย การหายใจของดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตและการแก่และยังให้ความ ร้อนอีกด้วย เช่นดอกไม้ที่เก็บรักษาที่ 30 องศาเซลเซียส จะหายใจเร็วกว่าดอกไม้ที่เก็บรักษาที่ 2 องศาเซลเซียสถึง 45 เท่า ดังนั้นการแก่เหี่ยวและร่วงของดอกไม้จะลดลงอย่างมาก ถ้าให้ความเย็นหรืออุณหภูมิต่ำแก่ดอกไม้ แต่ถ้าเก็บรักษาในอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปจะทำให้ดอกไม้เกิดความเสียหายได้ เช่น แคทรียาเก็บที่ – 0.5 องศาเซลเซียส นาน 3-4 วัน สีของกลีบดอกจะซีดหลังจากนำออกจากห้องเย็น
    จากปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียคุณภาพ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคัญในการขนส่งกล้วยไม้คือเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิ การบรรจุหีบห่อ และ เวลาในการเก็บรักษา ดังนั้นทุกส่วนที่เกี่ยวข้องต้นน้ำจนกระทั่งถึงปลายน้ำต้องร่วมมือกัน
    การควบคุมอุณหภูมิ การที่จะรักษาคุณภาพของดอกกล้วยไม้ให้ยาวนานขึ้นจะต้องให้รับความเย็นเร็วที่สุดหลังจากเก็บเกี่ยว ยิ่งลดอุณหภูมิเร็วเท่าไรอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ก็จะยิ่งยาวขึ้น การคัดแยก บรรจุหีบห่อรวมทั้งการเก็บรักษาเพื่อรอการขนส่งควรจะกระทำในสภาพอุณหภูมิที่ต่ำ

    การบรรจุหีบห่อ ภาชนะบรรจุสำหรับดอกกล้วยไม้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งและการจัดจำหน่าย เพื่อป้องกันดอกกล้วยไม้ระหว่างการเก็บรักษาและการตลาด เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทก เพื่อให้ความเย็นและลดการสูญเสียความชื้นของดอกกล้วยไม้ วัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุจะมีคุณสมบัติในการให้ความชื้นผ่านได้ต่างกัน โดยกล่องกระดาษจะให้ความชื้นผ่านได้ดีกว่ากระดาษและ polyethylene film หรือ พลาสติกตามลำดับ ดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงการเลือกวัสดุที่ใช้ให้เหมาะสมต่อการสูญเสียน้ำและ การถ่ายเทความชื้น
    เวลาในการเก็บรักษา ส่วนใหญ่จะไม่เก็บรักษาดอกกล้วยไม้เนื่องจากดอกกล้วยไม้สามารถบานอยู่บนต้นได้นาน 3-4 สัปดาห์ ดังนั้นจึงมักตัดดอกกล้วยไม้เมื่อต้องการขาย แต่ถ้าต้องการเก็บรักษา ดอกกล้วยไม้หลายชนิดควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเก็บได้นานประมาณ 10-14 วัน ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาดอกกล้วยไม้ขึ้นอยู่กับชนิดและพันธุ์
    ตัวอย่างปัญหา การส่งออกกล้วยไม้ไปยังจีน ปัจจุบันแม้ว่าปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ไทยมายังประเทศจีนมีปริมาณมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ที่มีราคาไม่สูง ทำให้มูลค่าการส่งออกไม่สูงตาม เนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักกล้วยไม้ไทยพันธุ์อื่นๆซึ่งจัดอยู่ในตลาดระดับสูง เเละมีราคาสูง ซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้ในการจัดแจกันดอกไม้ เช่น ประเทศญี่ปุ่นมีปริมาณการนำเข้ากล้วยไม้ไทยน้อยกว่าประเทศจีน แต่มียอดมูลค่าการค้าสูงกว่า เนื่องจากกล้วยไม้มีข้อจำกัดด้านเวลาในการขนส่งสินค้า เส้นทางการขนส่งกล้วยไม้ไทยเข้านครเฉิงตู มณฑลเสฉวนและมณฑลใกล้เคียงในภาคตะวันตกของจีน ปัจจุบันใช้วิธีการขนส่งทางเครื่องบินจากประเทศไทยเข้าทางเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ต่อจากนั้นใช้เส้นทางเครื่องบินภายในประเทศคุนหมิง-เฉิงตู ซึ่งเส้นทางดังกล่าวสามารถขนส่งสินค้าจากประเทศไทยมายังนครเฉิงตูได้ทุกวันเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ การบรรจุกล้วยไม้ที่ไม่ได้คุณภาพ ในระหว่างการบรรจุหีบห่อมีการบีบอัดปริมาณมากเกินกำหนดในลังกระดาษ เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง ทำให้คุณภาพของกล้วยไม้ช้ำบ้างและราคาตก
    ดังนั้นการขนส่งดอกกล้วยไม้จากสวนกล้วยไม้ไปยังที่คัดเลือกและบรรจุ จากนั้นจึงขนส่งต่อไปจนถึงมือผู้บริโภค มีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นตัวกำหนดคุณภาพของดอกกล้วยไม้ การเลือกวิธีการขนส่งจะต้องคำนึงถึงชนิดของกล้วยไม้ ระยะทางขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง วิธีการบรรจุ ภาชนะบรรจุ และราคาดอกกล้วยไม้ ในช่วงการขนส่งต้องมีวิธีป้องกันดอกกล้วยไม้ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการก ระแทก จากการกระแทก จากการสูญเสียน้ำ และควรมีระบบการให้ความเย็นเพื่อลดการหายใจและคายน้ำ การขนส่งที่ดีจึงต้องใช้เวลาสั้นที่สุด เพื่อที่จะรักษาคุณภาพของดอกกล้วยไม้ได้นาน


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
   [1] การใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจเส้นทางกล้วยไม้,[online], Available  http://www.orchid.kapi.ku.ac.th/
   [2] กล้วยไม้ไทยก้าวไกลในเวทีโลก...การส่งออกปี 2551 จะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10,[online], Available http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=68935
   [3] โอกาสตลาดกล้วยไม้ตัดดอกไทยในนครเฉิงตูยังมีสูง,[online], Available http://www.depthai.go.th/DEP/DOC/52/52000107.doc
   [4] http://www.novabizz.com/CDC/Garden/Tree-108-Orchid.htm


เผยแพร่โดย http://www.logisticscorner.com


จำนวนผู้ชม 30905 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ