เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 72 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
การจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด(Cube Utilization)
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:19 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ณัฐพล โรจน์เรืองมาศ
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     ในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันซึ่งมีปัจจัยหลายประการซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องทำการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆในตลาดได้ ดังนั้นการบริหารต้นทุนของสินค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งทุกๆบริษัทต้องให้ความสนใจ ทั้งนี้หนึ่งในต้นทุนที่มีความสำคัญต้นทุนหนึ่งของสินค้านั้นก็คือ “ต้นทุนทางด้านการขนส่ง” เนื่องจากเป็นการขนส่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ กล่าวคือทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการนั้นๆของผู้ผลิตได้
     อย่างไรก็ตามการบริหารต้นทุนการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพนั้น ยังเป็นประเด็นที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นในเรื่องการขนส่งสินค้า มีข้อจำกัดในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องภายในองค์กรของตนเอง เช่น การใช้รถขนส่งประเภทใด , ใช้รถขนส่งจากภายนอกหรือจัดรถของตนเอง ,ใช้เชื้อเพลิงประเภทใด , ฯลฯ  รวมไปถึงข้อจำกัดภายนอก เช่น กฎหมาย, ข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ได้ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถบริหารต้นทุนทางด้านการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
     มีหลายทฤษฎีที่ผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆข้างต้น แต่อีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจและได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถปฏิบัติได้เห็นผลจริง คือการลดปริมาณการขนส่งสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด นั่นคือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ใช้ในด้านการขนส่งของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงการนำซอฟท์แวร์มาใช้เพื่อการออกแบบการจัดเรียงสินค้าขึ้นตู้บรรจุสินค้าให้เกิดประโยชน์มากที่สุด (Cube Utilization)

การจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Cube Utilization) สำหรับการขนส่ง
     ลองจินตนาการถึง Cubic ของเล่นซึ่งเด็กและผู้คนทั่วโลกต่างคุ้นเคยเป็นอย่างดี แน่นอนว่าการหมุนของเล่นทรงลูกบาศก์นี้ให้แต่ละด้านเป็นสีเดียวกัน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายดายเลย เช่นเดียวกันการจัดเรียงสินค้าเข้าในตู้บรรจุสินค้าก็ยิ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและหลักวิธีการคิดซึ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีก ทั้งนี้เนื่องจากสิ่งที่เราต้องนำมาคิดไม่ใช่แค่จัดสีให้ตรงกันเท่านั้น แต่หมายถึงปัจจัยอื่นๆเช่น ขนาด, น้ำหนัก, ลำดับของการขนส่ง, การแตกหักง่าย, ฯลฯ อีกด้วย
     นอกจากนี้การที่ราคาน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนเชื้อเพลิงที่สำคัญในการขนส่งสินค้า ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ได้ทำให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นที่จะต้องพยายามลดจำนวนเที่ยวของการขนส่งสินค้าให้เหลือน้อยที่สุด เพราะการส่งสินค้ามากรอบขึ้น ก็ย่อมส่งผลทำให้เกิดต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบการขนส่ง
     ดังนั้นการจัดเรียงสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร จึงไม่ใช่งานง่ายๆที่จะสามารถสรุปได้บนโต๊ะของฝ่ายขาย หรือแผนกจัดส่งเท่านั้น เพราะถึงแม้จะมีพนักงานจะมีความเชี่ยวชาญในงานเพียงใดก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องการทำงานให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และความล่าช้าในการทำงาน เป็นต้น

กรณีศึกษาบริษัท SCA Tissue
     ผู้ประกอบการในปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญต่อการออกแบบการจัดเรียงสินค้าให้มากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์สมัยใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ในที่นี้จะนำเสนอกรณีศึกษาของบริษัท SCA Tissue ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าประเภท ผ้ากันเปื้อน ผ้าเช็ดตัว กระดาษทิชชู่สำหรับเช็ดหน้า รวมไปถึงเครื่องบำรุงผิวต่างๆ รายใหญ่ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยการจัดจำหน่ายสินค้าจะทำโดยผ่านเครือข่ายของ distributor
     ประเด็นปัญหาของบริษัท SCA Tissue คือบริษัทต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิง และลดปริมาณรายการสินค้าไม่สามารถจัดเรียงเข้าไปบนตู้บรรทุกสินค้าได้ตามคำสั่งซื้อ ซึ่งนั่นคือการที่ต้องการขนส่งสินค้าแบบ Full-truckload ให้ได้มากขึ้นนั่นเอง
     ทั้งที่ในความเป็นจริงนั้น Distributor ส่วนใหญ่ของ SCA นั้นมักจะสั่งสินค้าแบบ Full truckload แต่ด้วยการที่ไลน์การผลิตสินค้าที่หลายหลาย คือหลายร้อย SKUs ซึ่งแต่ละรุ่นสินค้าก็มีรูปทรงและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป นั่นทำให้การจัดเรียงสินค้าให้ได้ตามปริมาณคำสั่งซื้อทำได้ยาก เนื่องจากไม่มีวิธีที่จะบ่งบอกถึงลำดับการจัดเรียงสินค้าให้วางได้พอดีกับตู้ขนส่งสินค้า ทำให้เมื่อพนักงานทำการจัดเรียงสินค้าแล้วพื้นที่บนตู้สินค้าบางส่วนก็กลายเป็นที่ว่างเปล่าเนื่องจากไม่สามารถหาสินค้าที่มีขนาดพอดีมาจัดเก็บ ณ จุดนั้นได้พอดี
     เมื่อมองในมุมของค่าใช้จ่าย บริษัท SCA ต้องจ่ายเงินค่าบรรทุกสินค้าต่อ1รอบ ประมาณ 1,000 เหรียญ ไม่ว่ารอบนั้นจะเรียงสินค้าได้เต็มแบบ Full-truckload หรือไม่ก็ตาม ตามสถิติแล้วจำนวนสินค้าซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถจัดเรียงบนรถได้เนื่องจากที่จัดวางไม่พอ มีปริมาณมากถึงเกือบ 30% ของใบสั่งซื้อ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการจัดหารถขนส่งขนาดเล็กเพื่อจัดส่งสินค้าที่เหลือไปยังลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่าทำให้ต้นทุนทางด้านการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

การแก้ไขปัญหา
     จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทำให้ SCA เลือกที่จะใช้ซอฟท์แวร์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเลือกใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Ortec’s optimization solution ซึ่งจะเข้ามาช่วยให้บริษัทสามารถคำนวณและออกแบบลักษณะและลำดับในการเรียงสินค้าเข้าสู่ตู้จัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลของสินค้าจากระบบ SAP ของบริษัทได้ด้วย โดยวิธีการทำงานของโปรแกรมจะมีขั้นตอนดังนี้
         1. นำข้อมูลของสินค้าของบริษัทซึ่งจะบ่งบอกถึงคุณลักษณะของสินค้าแต่ละ SKUs ของบริษัท เช่นความสูง, ความยาว, ความกว้าง, และน้ำหนักของสินค้า เข้าสู่ฐานข้อมูลในการคำนวณ
         2. จากนั้นก็จะนำไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของรถที่จะใช้บรรทุกสินค้าว่ามี dimension อย่างไรต้องใช้อุปกรณ์ใดในการจัดเรียงสินค้าบ้าง
         3. วิเคราะห์ข้อจำกัดของสินค้าตามที่ลูกค้าเรียกร้องมา เช่นสินค้าสองชนิดต้องอยู่ติดกัน หรือต้องหันหน้าไปทางไหนของรถ
         4. วิเคราะห์การจัดเรียงสินค้าเช่นสินค้าชนิดใดสามารถจัดเรียงซ้อนกันได้และซ้อนได้มากน้อยเพียงใด
     เมื่อได้ข้อมูลตามขั้นตอนดังกล่าวแล้วซอฟท์แวร์จะทำการวิเคราะห์ถึงลำดับการจัดเรียงสินค้าที่เหมาะสมที่สุด โดยหากยังมีพื้นที่เหลือจะบอกได้ด้วยว่าสามารถวางสินค้าได้อีกเท่าไรซึ่งบริษัทได้นำข้อมูลส่วนนี้แจ้งไปยังลูกค้าเพื่อทำการเพิ่มยอดขายโดยจูงใจผ่านทางการลดราคาพิเศษสำหรับสินค้าส่วนเพิ่มดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าสั่งสินค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย
     นอกจากจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการจัดเรียงสินค้าแล้ว การใช้ซอฟท์แวร์ยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการรับสินค้าของทางฝั่งผู้รับสินค้าด้วย เช่น จากเดิมต้องส่งสินค้ามาด้วยรถ 10 เที่ยว เมื่อสามารถบริหารจัดการการจัดเรียงสินค้าได้ดีขึ้นแล้วนั้น ก็อาจจะลดปริมาณการขนส่งเหลือแค่ รถ 9 เที่ยว ซึ่งทางฝั่งลูกค้าเองก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน
     SCA หลังจากใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวแล้ว ค่าเฉลี่ยของ Cube Utilization ดีขึ้นประมาณ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละเที่ยวขนส่ง อัตรา fill rates ซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ที่ 99.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำซอฟท์แวร์มาใช้ก็สามารถกำหนดค่าไว้ที่ 99.8 เปอร์เซ็นต์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำซอฟท์แวร์นี้มาใช้ในการขนย้ายสินค้าภายในบริษัทได้อีกด้วย

ตารางแสดงผลตอบแทนเมื่อสามารถ Utilize พื้นที่ได้อีก 5% โดยคิดต้นทุนขนส่ง 2 เหรียญ/ไมล์

     จะเห็นได้ว่ายิ่งระยะทางที่ใช้ในการขนส่งไกล การ Utilize พื้นที่จะยิ่งทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้เป็นจำนวนมาก ผู้ประกอบการที่ต้องขนส่งสินค้าทางไกล เช่นขนส่งทางเรือจากจีนไปอเมริกา หรือขนส่งสินค้าข้ามทวีป การใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวจึงให้ผลตอบที่คุ้มค่าและน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง

ซอฟท์แวร์สำหรับคำนวณการจัดเรียงสินค้า
    นอกจากซอฟท์แวร์ของ Ortec ซึ่งบริษัท SCA Tissue เลือกใช้แล้ว ยังมีบริษัทผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวอีกหลายบริษัท ซึ่งหากสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปได้ ดังเช่น
        - CargoWiz    (http://www.softtruck.com/Cost_%20Savings.htm  ) ทดลองใช้งานได้ฟรี 20 วัน
        - Loadplanner  (http://www.loadplanner.com/) ทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน
        - Cube-IQ   (http://www.magiclogic.com/)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
    [1] http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1237:2009-10-11-01-55-33&catid=36:transportation&Itemid=90
    [2] http://www.inboundlogistics.com/articles/toolkit/toolkit0208.shtml
    [3] http://www.softtruck.com/Cost_%20Savings.htm  


เอกสารเผยแพร่โดย http://www.logisticscorner.com 23 ก.พ. 2554


จำนวนผู้ชม 27895 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ