เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 165 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การบริหารความเสี่ยงในการจัดการสินค้าคงคลัง
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2010 เวลา 21:33 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ดร.ธวิช สุดสาคร ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )
ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    การบริหารความเสี่ยงในการจัดการสินค้าคงคลัง จากมุมมอง Supply Chain Risk Management
    ในทางบัญชีนั้นแบ่งสินทรัพย์ขององค์กรตามที่ปรากฏในงบดุล (Balance Sheet) เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
        1. สินทรัพย์หมุนเวียน เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร หุ้นกู้ของบริษัทเอกชน พันธบัตรรัฐบาล ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง ฯลฯ
        2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร สิทธิบัตร ฯลฯ
     เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งสินทรัพย์เป็นประเภทดังกล่าวนั้นคือสภาพคล่อง (Liquidity) ของสินทรัพย์หรือระดับการหมุนเวียนของสินทรัพย์ว่าสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วมากน้อยเพียงใด หากสินทรัพย์มีสภาพคล่องมาก สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว (สินทรัพย์เป็นที่ต้องการของตลาดหรือลูกค้าทั่วไป) ก็ถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Asset)          
     ในทางตรงข้ามหากสินทรัพย์ไม่ค่อยมีสภาพคล่อง ไม่สามารถซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องการ (สินทรัพย์ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดหรือลูกค้าทั่วไป มีเพียงตลาดหรือลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ต้องการ) ก็ถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-current Asset)
 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม


ที่มา ไทยแลนด์อินดัสตรี้ดอทคอม  วันที่ 2010-08-24


จำนวนผู้ชม 10545 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ