พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 162 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Hall of Frame PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2010 เวลา 08:36 น.

ทำเนียบเกีรยติยศแห่งโลจิสติกส์บางมด

 

ปี 2556  

- 19 ม.ค. 2556: รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านการเรียนดี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2555 ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต

จากซ้ายไปขวา 1. นางสาวลภัสรดา กฤตบดีพงศ์ (3.92) 2. นายณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร (3.84) 3. นางสาวภูริชยา สัจจาเฟื่องกิจการ (3.84)

4. นางสาวจตุพร เลิศหิรัญปัญญา (3.84) 5. นายกิตติพร จันทร (3.80)

 

รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2555 ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต

 

จากซ้ายไปขาว 1. นายสมศักดิ์  ธารธารานุกุล 2. นายปฏิภาน วังมะนาว 3. นางสาวศศิธร มธุรพจน์พงศ์

 

4. นางสาวณัฐนันท์ อรุณศรีโรจน์ 5. นายณัฐพงศ์  ชูโชติถาวร 6. นายพัฒนพงศ์ น้อยนวล

 

ปี 2555  

 

- 29 ก.ย. 2555: รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านการเรียนดี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2554(เลื่อนจากมหาอุทกภัย) ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต

 

จากซ้ายไปขวา 1. นางสาวมานิตา มาลีวงษ์ (3.84) 2. นายพูลศักดิ์ แก้วสุวรรณ์ (3.76) 3. นางสาวมาลีรัตน์ ภัทจารีสกุล (3.76)

4. นายวิชัย ปฏิยัตต์โยธิน (3.76) 5. นายศุภกิจ เตชปัญญาสาร (3.68) 6. นายสุรชัย เลิศอมรสิน (3.68) 7. นางสาวพิชญ์ณี ตีรณากรณ์ (3.68)

 

รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2554(เลื่อนจากมหาอุทกภัย) ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต

 

จากซ้ายไปขวา 1. นายทรรศทวี ชะนา 2. นายสุรชัย เลิศอมรสิน 3. นางสาวจิรภา ปัญญาศิริ

 

ปี 2554

- 5 ก.พ. 2554: GMI Sport Day ครั้งที่ 6

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแบดมินตันทีมชาย

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาแชร์บอลหญิง

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ LGM9 ในงาน GMI Sport Day ครั้งที่ 6

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์ LGM9 ในงาน GMI Sport Day ครั้งที่ 6

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรวมประจำปี 2554

ปี 2553

- 6 พ.ย. 2553: รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2552 ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต


จากซ้ายไปขวา นางสาวณัฐพิรา หมีปาน(3.90) นายอรรคพล เซี่ยงโหล(3.82) และนายภัคนาท ศรีมหาทรัพย์(3.76)รางวัลผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2552 ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต


จากซ้ายไปขวา นายคงเดช  ทรงแสง นางสาวรัชนี  รัดเขื่อนขันธ์ และนายพงศกร สีมารักษ์

 

- 11 ก.ค. 2553 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโบว์ลิ่งในงาน GMIAA Greeze ครั้งที่ 1 ...Bowling Lunla ณ เมเจอร์โบว์ เซ็นทรัลพระราม 2


ซ้ายไปขวา: คุณคงเดช ทรงแสง(LGM7) คุณรัชนี รัดเขื่อนขันธ์(LGM7) คุณชาญวิทย์ พรภัทรารัตน์(LGM7) และคุณสรวิศ รัตนพิไชย(LGM5)


- 30 ม.ค. 2553: รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนวัตกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1


คุณสรวิศ รัตนพิไชย(LGM5) และคุณรัชนีรัดเชื่อนขันธ์(LGM7)


- 30 ม.ค. 2553: รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสแตนด์เชียร์ LGM8 ในงาน GMI Sport Day ครั้งที่ 5
                    : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ LGM8 ในงาน GMI Sport Day ครั้งที่ 5


ปี 2552

- 7 พ.ย. 2552: รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2552 ในงาน GMI Family Day ครั้งที่ 1


คุณกนก จุฑามณี(LGM1)


- 7 พ.ย. 2552: รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์(LGM6) ประจำปี 2552 ในงาน GMI Family Day ครั้งที่ 1


จากซ้ายไปขวา คุณชัชพงษ์ คัมภีรางกูร คุณวิรงรอง ไชยพงษ์ และคุณยศนันท์ ศุภพิบูลย์กุล


รางวัลผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์(LGM6) ประจำปี 2552 ในงาน GMI Family Day ครั้งที่ 1


จากซ้ายไปขวา คุณวราภรณ์ แสงเกียรติยุทธ คุณกาญจน์สุพัฒณ์  อุดมศิริ และ คุณนุกูลกิจ เธียไพรัตน์

- 7 ก.พ. 2552 : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์ LGM7 ในงาน GMI Sport Day ครั้งที่ 4
                   : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ LGM7 ในงาน GMI Sport Day ครั้งที่ 4

 

- 15 ม.ค. 2552 : ประกาศเชิดชูเกียรตินักศึกษาผู้ได้รับรางวัลด้านวิชาการประจำปี 2550-2551


ซ้ายไปขวา รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล(อธิการบดี) คุณสรวิศ รัตนพิไชย(LGM5) และดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์(นายกสภามหาวิทยาลัย)


ปี 2551

- 21 พ.ย. 2551: รางวัลบทความดีเด่น "การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ในการประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8 โดย ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี และคุณสรวิศ รัตนพิไชย(LGM5)


- 11 ต.ค. 2551: รางวัลผู้มีผลการเรียนดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2551 ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต


จากซ้ายไปขวา คุณธิดารัตน์ ภัทราดูลย์(3.92) คุณสรวิศ รัตนพิไชย(3.92)


จากซ้ายไปขวา คุณปฏิภาณ สัจจโสภณ(3.82) และคุณโสภณ เมืองชู(3.80)


รางวัลผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมดีเด่นสาขาการจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2551 ในพิธีปัจฉิมนิเทศน์มหาบัณฑิต


จากซ้ายไปขวา คุณพลัฐ ลาภเจริญรักษ์ คุณสรวิศ รัตนพิไชย และคุณโสภณ เมืองชู

 

 ปีก่อนหน้า: No record

 

จำนวนผู้ชม 12514 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ