เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โปรแกรมหาเส้นทางการเดินรถ Forklift ที่เหมาะสมในการตัก-เก็บสินค้าภายในคลังสินค้า(2552)
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน 2009 เวลา 23:22 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

หัวข้องานวิจัย: โปรแกรมหาเส้นทางการเดินรถ Forklift ที่เหมาะสมในการตัก-เก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
Research title: -

ผู้วิจัย: นายศุภเดช ตั้งสราลักษณ์(2552)( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )

บทคัดย่อ:
    การศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนได้ทำการศึกษาถึง วิธีการหาเส้นทางการเดินรถ Forklift ที่เหมาะสมภายในคลังสินค้า เป็นการแก้ปัญหาการขนส่งด้วยวิธีการ Traveling Salesman Problem (ซึ่งตอนแรกผู้เขียนเข้าใจว่าเป็นวิธีการของ Vehicle Routing Problem) อย่างหนึ่ง คือ จัดสรรเส้นทางการเดินรถที่มีอยู่ให้มีระยะทางที่สั้นลง หรือใช้เวลาในการทำงานให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้น ด้วยโปรแกรมการใช้งานอย่างง่ายและไม่มีต้นทุนเรื่องของราคาอย่าง Microsoft Excel Solver มาประยุกต์ใช้สำหรับการหาเส้นทางเดินรถ Forklift ภายในคลังสินค้าที่ใกล้ที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณของหน่วยงาน โดยผู้เขียนได้เลือกวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมกับโจทย์ปัญหาในวิชา Warehouse Management ได้ผลลัพธ์ดีกว่าทุกคำตอบที่เคยศึกษาไว้ในภาคการศึกษานั้น ผู้เขียนจึงพัฒนาโปรแกรมไปใช้งานกับคลังสินค้าจริง ซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นระยะทางที่สั้นกว่าที่วิ่งจริงอยู่ถึง 30 เมตรโดยเฉลี่ยต่อ 1 Batch Picking ทำให้คลังสินค้าแห่งนั้นสามารถประหยัดเวลาลงไปถึงกว่า 1 ชั่วโมงใน 1 วันทำงาน โปรแกรมที่ต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูงแบบนี้จะเป็นผลดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ต่างๆที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ภายในประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงมีความสำคัญในการช่วยพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้นของคลังสินค้าในสถานการณ์ดังกล่าว

Abstract: -
 
คำสำคัญ: Excel Solver / Putaway / Picking / Vehicle Routing Problem / Traveling Salesman Problem

Keywords: -


จำนวนผู้ชม 8887 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ