เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 154 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
การใช้โปรแกรม เอ็กเซล โซลเวอร์เพื่อปรับปรุงการจัดรถขนส่งสินค้า(2551)
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2008 เวลา 09:53 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

หัวข้องานวิจัย: การใช้โปรแกรม เอ็กเซล โซลเวอร์เพื่อปรับปรุงการจัดรถขนส่งสินค้า
Research title: -


ผู้วิจัย: พอเจตน์ จิตพิพัฒน์พงศ์ (2551)( อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )


บทคัดย่อ:
      การศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมเอ็กเซลโซลเวอร์ (Excel Solver) เพื่อปรับปรุงการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของกรณีศึกษาตัวอย่างไปยังร้านค้าสาขาต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 17 สาขา เพื่อให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ต่ำกว่าวิธีการจัดเส้นทางในปัจจุบัน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเท่ากับผลคูณของอัตราค่าบริการเหมาเที่ยว (บาทต่อคันต่อวัน) กับจำนวนรถขนส่งสินค้าที่ใช้ การค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาดังกล่าว กระทำได้โดยการสร้างแบบจำลองในรูปแบบของสเปรดชีท (Spreadsheet Model) ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) และใช้โซลเวอร์ (Solver) ซึ่งเป็นฟงัก์ชัน่ เสริมในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล มาทำการประมวลผลหาผลลัพธ์และทำการเปรียบเทียบผลกับรูปแบบการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าในปัจจุบัน พบว่าสามารถลดจำนวนการเรียกใช้รถลงได้เป็นจำนวน 13 คันต่อเดือน ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลดลงเป็นจำนวน 14,560 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.94

Abstract: -
 

คำสำคัญ: การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า; สเปรดชีท; เอ็กเซลโซลเวอร์

Keywords: -

บทความ VCML 2009

 

จำนวนผู้ชม 11227 ครั้ง

 

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ